Kokoukset

Kaikki Jupperin koululaisten vanhemmat ovat jälleen tervetulleita vanhempainyhdistys Jukovan vuosikokoukseen torstaina syyskuun 29.9.2022 klo 18 ”Isojen Koulun” ruokalassa (Veininkatu 24, Paviljonki 2)!

Sääntömääräisen kokouksen jälkeen pidetään uuden johtokunnan järjestäytymiskokous n. klo 19 alkaen.

Tervetuloa kokoukseen keskustelemaan Jukovan toiminnasta sekä mukaan vahvistamaan kouluyhteisön ja vanhempien yhteistyötä!

Vuosikokouksen esityslistalla ovat yhdistyksen sääntömääräiset asiat:

1. Kokouksen avaus. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta.

6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.

9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten. 

11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.