Jukova ry

Jukova on meidän, Jupperin koulun vanhempien, perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä, tukea koteja ja koulua niiden kasvatustehtävässä sekä toimia vanhempien yhteistyöelimenä. Yhdistyksen kautta voimme myös tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö näkyy myös aktiivisten luokkatoimikuntien kautta. Linkki luokkiin ja luokkatoimikuntiin on erinomainen, sillä jokainen luokka ykkösestä kuudenteen valitsee yhden edustajan Jukovan johtokuntaan. Myös opettajat valitsevat oman edustajansa.

Jukova järjestää erilaisia tapahtumia lastemme iloksi; tavoite on myös mielenkiintoisissa tilaisuuksissa auttaa meitä tutustumaan toinen toisiimme vanhempina. Toisaalta keräämme myös jonkin verran varoja tukeaksemme koulua sellaisissa hankinnoissa, joihin ei muuten varoja löytyisi.

Jupperin koulun vanhempainyhdistyksen Jukovan vuosittaiseen toimintaan kuuluvat Halloween juhla, opettajien joulukahvit ja keväisin Simaa ja sirkushuveja -tapahtuma koulun pihalla.

Jukova tukee koulun toimintaa retkiavustuksin, hankkimalla välituntivälineitä ja järjestämällä koulun kanssa yhteistyössä tapahtumia.

 

Advertisement