Retkiavustukset

Jukova tukee vuosittain talousarviossa esitetyllä summalla Jupperin koulun 2. ja 5. luokkien retkitoimintaa.

Retkiavustuksen saamiseksi opettaja toimittaa täytetyn kulukorvauslomakkeen yhdistyksen rahastonhoitajalle sähköpostitse. Mukaan liitetään skannatut kuitit.