Yhdistyksen vuosikokous ja uuden johtokunnan järjestäytymiskokous: kokouskutsu

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 18.9.2019 klo 18.15.

Paikka : Isojen koulun Paviljonki 1, ensimmäinen kerros, luokka 111 (6A). Osoite Veininkatu 24, 02730 Espoo.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (Jukova ry säännöt 9 §):

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien/ääntenlaskijoiden (2 hlöä) valitseminen 
 4. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilien ja tilintarkastajan lausunnon hyväksyminen edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta
 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
 6. Johtokunnan puheenjohtajan valitseminen toimintakaudelle 2019-2020
 7. Johtokunnan jäsenten lukumäärän vahvistaminen toimintakaudelle 2019-2020
 8. Johtokunnan jäsenten vahvistaminen toimintakaudelle 2019-2020 erovuoroisten tilalle
 9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen toimintakaudelle 2019-2020
 10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen toimintakaudelle 2019-2020
 11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen toimintakaudelle 2019-2020
 12. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta esitetyn uudistusehdotuksen  pohjalta.
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen sääntöuudistus on katsottu tarpeelliseksi mm. muuttuneen yhdistyslainsäädännön, sääntöjen täsmentämisen, jäsenyyden hallinnan selkeyttämisen sekä etäosallistumisen mahdollistamisen vuoksi. Linkeistä löytyvät sekä olemassaolevat säännöt että ehdotus Jukovan uusiksi säännöiksi. Uudet säännöt on muokattu Suomen Vanhempainliiton mallisääntöjen pohjalta kunnioittaen Jukovalle muokkauttunutta toimintamallia. Mikäli vuosikokous hyväksyy sääntöuudistuksen ehdotuksen mukaisesti, ilmoitetaan uudet säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin uuden johtokunnan toimesta ja uudet säännöt astuvat voimaan, kun muutos on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa ja merkitty yhdistysrekisteriin.

Voimassa olevat Jukovan säännöt

2019 Ehdotus Jukovan uusiksi säännöiksi

Kaikki Jupperin koulun vanhemmat ja Jukovan jäsenet ovat erittäin tervetulleita mukaan vuosikokoukseen! 

Välittömästi vuosikokouksen jälkeen alkaa uuden johtokunnan järjestäytymiskokous samoissa tiloissa noin klo 19.

Esityslista uuden johtokunnan järjestäytymiskokoukseen:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen laillisuus.
 3. Johtokunnan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta.
 4. Opettajan puheenvuoro.
 5. Talous.
 6. Sääntömuutos: toimenpiteet.
 7. Kauden tapahtumat
 8. Muut asiat.
 9. Seuraava kokous.
 10. Kokouksen päättäminen.

Edellisen johtokunnan kokousten pöytäkirjat löytyvät Kokoukset-sivulta. 

Mainokset